Brandvagt
Kært barn har mange navne og derfor omtales BR18's "Fast vågen vagt" også som flere andre ting. I daglig tale kalder man det ofte en 'brandvagt'. Altså en der holder øje med om der opstår brand. Her har du en helt kort beskrivelse af hvad rollen indebærer.
3 februar, 2023 af
Brandvagt
Event Safety, Rådgivningsteamet

En brandvagt er en person der overvåger brandsikkerheden på arrangementer, festivaler og stævner i forbindelse med overnatning.


Når der ansøges om midlertidig overnatning, er det vigtigt, at man er klar over, at en brandvagt er påkrævet, såfremt der er mere end 150 personer der overnatter.

Det vil altså sige, at 150 personer er godkendt, men ved 151 personer, skal der være mindst én brandvagt på. Herudover skal en brandvagt være vågen under hele vagten.

En god huskeliste til rollen som brandvagt:

 • Man skal være 18 år.

 • Man skal være vågen på sin vagt.

 • Såfremt vagten er i samme lokale, under hele natten, kræves der ikke en rundering.

 • Sker vagten over flere lokaler skal der runderes min. hver halve time.

 • Brandvagten skal kende til betjening af brandmateriale på stedet og være oplyst om hvor det står placeret.

 • Brandvagten skal være orienteret om stedets, eller det ansøgte, evakuerings- og brandinstrukser. 

 • Brandvagten skal have en telefon, så der kan ringes 1-1-2.

 • Brandvagten skal have en fast position. Det kan være en stol/ bord, afgrænset område mm.

 • Brandvagtens position skal være oplyst på belægningsplanen.

 • Den godkendte belægningsplan skal indeholde piktogram, for hvor den ophænges, i det anvendte lokale.

 • Den godkendte belægningsplan skal så selvfølgelig hænges op i det anvendte lokale så brandvagten kan orientere sig om denne, flugtveje, udgange mm.

Det er en god ide at brandvagten ved hvilken type personer der sover på overnatningsstedet.

Er det børn, festivals gæster eller evt. døve? Er de selvhjulpne eller skal de have ekstra hjælp i tilfælde af en evakuering?

Sandsynligheden for en evakuering er lille, men man skal være forberedt så man er klar hvis det skal sættes i værk. 


Brandvagt
Event Safety, Rådgivningsteamet
3 februar, 2023
Del
Arkiv