/media/4077/groenkoncert_div_boder_2013_fotograf-morten-rygaard_001-5710.jpg

God fondsledelse

Fonden Event Safety følger bestemmelser for god fondsledelse

Erhvervsdrivende fonde skal udarbejde og offentliggøre en redegørelse for god fondsledelse, jf. ÅRL § 77 a.
De 16 anbefalinger omhandler emner som kommunikation, strategi, bestyrelsens sammensætning og kompetencer, evaluering af arbejdet i bestyrelsen og direktionen samt ledelsens vederlag.

Fonden Event Safety er omfattet af "Anbefalingerne for god Fondsledelse" og bestyrelsen betragter arbejdet med god fondsledelse som en vedvarende proces og forholder sig løbende til principperne for god fondsledelse.

Læs i linket nedenfor, hvordan Fonden Event Safety følger anbefalingerne.

 

 

 

 

Se kontaktoplysninger