Tryghedskurser

Tryghedskonceptet "Better Safe"

Når Danmark snart forsigtigt åbner kulturlivet op igen, vil det være til en ny virkelighed. Der vil være særligt fokus på en lang række tiltag som de færreste er vandt til at arbejde med, og forventningerne til både medarbejdere og organisationer er store. 

For at imødekomme dette, har Event Safety udviklet et Tryghedskoncept. Det er baseret på proaktiv service og positiv overføring af Corona-Adfærdstermer, og lavet til et samlet koncept: Better Safe.

Konceptet er opdelt i tre primære områder.

Tryghed / medarbejdere

Medarbejderen skal forstå og anerkende det vigtige arbejde han/hun udfører.
Derudover skal medarbejderen kunne forsvare og forklare alle implementerede regler, vejledninger og arrangementsforhold overfor gæsterne  – leveret med en iøjnefaldende god gæsteservice. 


Tryghed / gæster

I forbindelse med at begivenheder afvikles, skal gæsterne også mærke det forøgede fokus på tryghed. D et gøres via inddragelse af dem undervejs. F ormålet er at skabe tryghedsambassadører blandt udvalgte gæstesegmenter.

Tryghed / sikkerhed

Vi uddanner sikkerhedsorganisationen til at indarbejde New Normal i deres planlægning via crowd management. D e sikkerhedsmæssige overvejelser skal også være tilpasset den nye virkelighed. 
Vi arbejder med essentielle begreber, som psykologi, menneske-flow og design af opholds- og kø-områder.

Tryghedskonceptet

Konceptet er baseret på proaktiv service og positiv overføring af Corona-Adfærdstermer, og lavet til et samlet koncept. Her handler det om at sikre god service baseret på tillid, dygtige medarbejdere og stærk ledelse.

Bygget på kendt teori

Hele konceptet er skabt ud fra de kendte principper i Service Profit Chain - Vi har navngivet det en "Tryghedsværdikæde" og det er ud fra denne, at vi implementerer tryghed og service i organisationen.                     

Tidsaspektet

Konceptet skal rulles ud over en periode på to til tre måneder. Det kan implementeres på flere forskellige måder. Kontakt os for mere information.

De fleste forløb kan specialtilpasses!

Kontakt os og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe jer.