Bestyrelsen for Fonden Event Safety

Siddende medlemmer udpeget af Handshake

Formand
Theis Petersen
Stilling: Direktør i Handshake (erhvervsdrivende fond ejet af Muskelsvindfonden)
Udpeget af Handshake siden 2017 - genudpeget i 2020 
Anses ikke som uafhængig  

Bestyrelsesmedlem
Kat Lundbye
Stilling: Projektleder
Udpeget af Handshake i 2020
Anses ikke som uafhængig

Siddende medlemmer udpeget af Skanderborg Festivalklub

Næstformand
Søren Kottal Eskildsen
Stilling: Talsmand og medlem af direktionen
Udpeget af Skanderborg Festivalklub siden 2017 - genudpeget i 2020
Anses ikke som uafhængig

Bestyrelsesmedlem
Trine Teglhus
Stilling: HR chef
Udpeget af Skanderborg Festivalklub i 2020
Anses ikke som uafhængig

Siddende medlemmer udpeget af bestyrelsen iht. fondens vedtægt pkt. 5.02.04

Bestyrelsesmedlem
Kim Høyberg Andersen
Stilling: Kommerciel Direktør ved Securitas
Udpeget af Fonden Event Safety siden 2017 - genudpeget i 2020
Anses som uafhængig

Bestyrelsesmedlem
Niels Sparre
Stilling: ejer og partner i Mindbiz, Ejer og i Advisory Board for PeopleTools
Udpeget af Fonden Event Safety siden 2017 - genudpeget i 2020
Anses som uafhængig

Bestyrelsesmedlem
Jes Rahbek
Stilling: Cheflæge
Ansat i Fonden Event Safety
Anses ikke som uafhængig


Fonden Event Safety følger anbefalingerne for god fondsledelse

Erhvervsdrivende fonde skal udarbejde og offentliggøre en redegørelse for god fondsledelse, jf. ÅRL § 77 a.

De 16 anbefalinger omhandler emner som kommunikation, strategi, bestyrelsens sammensætning og kompetencer, evaluering af arbejdet i bestyrelsen og direktionen samt ledelsens vederlag.

Fonden Event Safety er omfattet af "Anbefalingerne for god Fondsledelse" og bestyrelsen betragter arbejdet med god fondsledelse som en vedvarende proces og forholder sig løbende til principperne for god fondsledelse.

Læs i linket nedenfor, hvordan Fonden Event Safety følger anbefalingerne.