Kursus om risikovurdering

Forstår du, hvad der kan true din organisation?

Hvornår har din organisation sidst lavet en risikovurdering?

Risikovurderinger er i dag et krav i rigtig mange sammenhænge. Både i erhvervslivet og ved afholdelse af events. En god risikovurdering er grundlaget for enhver god plan, uanset om det drejer sig om en beredskabsplan i en virksomhed, en sikkerhedsplan for et kæmpe event eller noget midt imellem.

Rigtigt udført vil risikovurderingen skabe retning, klarhed og fælles forståelse i en organisation. Den kan forklare og skabe kontekst for en ny procedure eller vise, om der er behov for yderligere tiltag omkring en arbejdsproces eller et arrangement. Omvendt kan en forhastet og sjusket risikovurdering føre til at fokus lægges det forkerte sted, øgede og unødige omkostninger eller i værste fald udsætte organisationen for en alvorlig trussel uden nogen forberedelse.

Men det er faktisk de færreste organisationer, der er dygtige til at lave risikovurderinger.

 • Ofte laves der en plan uden en ordentlig risikovurdering, eller analysen laves efterfølgende ”fordi nogen kræver det”.

 • Hvis ikke risikovurderingen omfatter hele organisationen og lægges til grund for arbejdet med planen, så giver den ingen værdi.

 • Det lyder omfattende og krævende, men er det ikke nødvendigvis.

 • Tit kan en målrettet og effektiv proces på meget kort tid dels komme vidt omkring og dels spare en hel del ressourcer senere i forløbet.

 • Hvis der er konsensus omkring risikovurderingen, er dette også et effektivt værktøj til at skabe fælles forståelse for de tiltag, der er nødvendige for håndtere resultatet.

Nogen må gøre noget”... Men hvad? – Hvis din organisation har svært at sætte retning for arbejdet med sikkerhed og ikke ved, hvor der bør sættes ind og hvad det vil koste, så kan en risikovurdering være en effektiv og relativt billig måde at komme i gang. Det kan være en løftestang til at få tildelt nogle ressourcer til det videre arbejde og måske få sat nogle mål, for arbejdet med sikkerhed, på kort og lang sigt.  

Et kursus eller en workshop kan hjælpe din organisation med at forstå begrebet risikovurdering og få arbejdet skudt i gang med kortlægning, evaluering, analyse og fælles forståelse af risici. 

Vores facilitatorer er erfarne sikkerhedsrådgivere med omfattende erfaring fra meget forskellige organisationer, både erhvervs- og oplevelsesindustrien. Vi håndplukker den/de rette til netop jeres organisation baseret på jeres forhold, ønsker og ambitionsniveau.

  Indhold:

  En workshop tager typisk en halv dag

  Den involverer 4-20 deltagere alt efter jeres behov og ønsker. Der er tale om en aktiv workshop med gruppearbejde og omfattende deltagerinvolvering.

  Det er ikke bare os...

  Vi arbejder ud fra anerkendte metodikker fra ISO-31000 standarden for Enterprise Risk Management, men alle eksempler og kortlægninger sker selvfølgelig med udgangspunkt i netop din organisation. 

  Håndgribelige resultater

  På workshoppen skabes en fælles ramme og forståelse for risici, og der udarbejdes en risiko identifikation i jeres unikke ramme. Med udgangspunkt i dette arbejdes der videre med risikoevaluering og analyse, således at I står tilbage med en ret omfattende og færdig risikovurdering efter workshoppen.

  Vil du lære mere om risikovurderinger?

  Kontakt os og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe jer videre.