Førstehjælper

Event Safety søger frivillige Førstehjælpere til at hjælpe os med at skabe tryghed på festivaler og større events.

Er du frivillig i vores Præhospitale enhed, starter du som Førstehjælps-aspirant, som er det første niveau for frivillige førstehjælpere i Event Safety. Kurset giver dig de fornødne evner til at kunne indgå i førstehjælpsenheden og opnå praktisk erfaring, forud for den videre uddannelse til Førstehjælpsassistent.

Alle Førstehjælpere i Event Safety arbejder med afsæt i en lægelig delegation givet af vores Korpslæge. Det sikrer et højt fagligt kompetenceniveau. 

Som Førstehjælpsaspirant lærer du grundlæggende førstehjælp, men du lærer også vores udstyr og vores rutiner at kende.

Det kræver, at du kan holde hovedet koldt i pressede situationer og sætter en ære i levere høj kvalitet i alt, hvad du laver. Vil du arbejde sammen med os i en professionel frivillig enhed, med et højt fagligt kompetenceniveau, så hører vi gerne fra dig. 


Det lærer du om som Aspirant:

  • Anatomi og fysiologi på basal førstehjælpsniveau

  • Indsats på et skadested

  • Udføre Hjerte-lunge-redning (HLR) på børn og voksne

  • Modtage og registrere patienter i førstehjælpsstationen 

  • Udføre og afslutte behandling af en række ikke-akutte sygdomme, skader og tilstande, såfremt de ikke kræver journalisering

  • Behandlingsfaciliteternes anvendelse og materiellære, hygiejne, jura, journalisering og dokumentation

  • Samarbejde med Førstehjælpsassistent og Førstehjælpsbehandler


Odoo - Sample 3 for three columns

Aspirant 

Uddannelsen til Førstehjælpsaspirant tager ca. 50 timer fordelt over 2 weekender, fra fredag til og med søndag.

Uddannelsen er gyldig i 2 år og vedlige-holdes ved vores årlige Forårstræning.

Efter uddannelsen kan du være frivillig på en lang række opgaver; som oftest sammen med erfarne Førstehjælps-assistenter og Førstehjælpsbehandlere. 

Når du har opnået erfaring, har du mulighed for at søge ind på uddannelsen til Førstehjælpsassistent.

Odoo - Sample 3 for three columns

Assistent 

Uddannelsen til Førstehjælpsassistent tager ca. 125 timer fordelt over 4 weekender, fra fredag til og med søndag.

Uddannelsen afsluttes med en eksamen som skal fornyes hver 8. måned ved en reeksamen.

Hvert år deltager du på en uddannelses-weekend for alle Førstehjælpsassistenter. Denne weekend kalder vi Assistent+.

Efter uddannelsen kan du fortsætte som frivillig på en lang række opgaver i rollen som Førstehjælpsassistent.

Når du har opnået erfaring som Førstehjælpsassistent og du har mod på at lære endnu mere, er der mulighed for at søge ind på uddannelsen til Førstehjælps-behandler.

Odoo - Sample 3 for three columns

Behandler 

Uddannelsen til Førstehjælpsbehandler tager ca. 50 timer fordelt over 2 weekender, fra fredag til og med søndag.

Uddannelsen afsluttes også med en eksamen som skal fornyes hver 8. måned ved en reeksamen. 

Som Førstehjælpsbehandler kan du varetage rollen som Holdleder for dig og et team på 3-5 frivillige. Lyder Førstehjælper-uddannelsen som noget for dig?

Så send os din ansøgning - vi glæder os til at høre fra dig.